door een lidmaatschap aan te gaan.
Financieel steunend lid kan u worden door:
10 € over te schrijven op onze rekening BE21 0018 0341 4603
(vermeld als mededeling op de overschrijving
Steunend Lid en het jaar, alsook uw naam en adres.)

Sponsoring, hiervoor contacteert u ons op het centraal telefoonnummer: 0472.452.259
door een gift op onze rekening BE21 0018 0341 4603 te storten.
onze vzw is niet gemachtigd om fiscale attesten uit te reiken.
(vermeld als mededeling op de overschrijving
Gift en het jaar, als ook uw naam en adres.)
Home
Over ons...
Bestuur
Album
Links
Wildlife intervention team Vlaams-Brabant vzw

Onze organisatie is een vzw. Wij zijn géén overheidsinstelling maar een groep vrijwilligers die hun vrije tijd willen opofferen voor het goede doel: "het behoud en overleven van onze wilde fauna in Vlaanderen".
Al onze medewerkers, interventieploegen alsook het bestuur werken belangeloos en onbezoldigd.

Dit sluit niet uit dat onze werking geld kost ...
Onderhoud, benzine, verzekering en verkeersbelasting van onze voertuigen, als ook het nodige materiaal om noodlijdende dieren te kunnen vangen en op professionele en verantwoorde wijze te kunnen afvoeren naar erkende opvangcentra.
Onze wettelijke verplichte vzw-belastingen ... ja ook een kleine vzw, zoals de onze, moet belastingen betalen aan de overheid op de centjes die ze in hun kas hebben.

Onze vzw leeft dus enkel van giften, sponsoring en lidmaatschappen.
Wij krijgen van de overheid totaal GEEN
SUBSIDIES zoals sommigen wel denken, alhoewel wij ons inzetten voor het behoud van onze fauna in Vlaanderen en geregeld bijstand verlenen aan, of oproepen krijgen van politie, brandweer en beëdigde boswachters.

Als goede huismoeder/vader zal u wel begrijpen dat dergelijke werking en organisatie haar centjes broodnodig heeft.
Hoe kan u onze werking steunen ? Financieel kan u ons op verschillende manieren steunen, zie onderstaande mogelijkheden:
Onze werking steunen...
rekening nummer : BE21 0018 0341 4603
Ondernemingsnummer: 0667922105 - Telefoon: +32 (0) 472.452.259
V.U.en webbeheerder: Patrick Kix
Shop
In de Pers
Veldwerk
Doorlopende opdracht

Het Wildlife intervention team Vlaams-brabant vzw is een niet gesubsidieerde vzw. Wij krijgen op geen enkele wijze financiële overheidssteun, en zijn dus aangewezen op leden, sponsors en schenkingen.
Dankzij onze interventies worden jaarlijks zieke of gewonde wilde vogels en dieren in nood gered en kunnen na genezing en revalidatie terug van hun vrijheid genieten en zorgen voor nakomelingen.
Beeld je eens een wandeling in het bos of park zonder wilde vogels of dieren, zonder hun mooie serenades...
Al deze dieren hebben onze en uw steun broodnodig !
U kunt een
doorlopende opdracht geven aan uw bankinstelling waardoor u maandelijks een kleine bijdrage levert aan onze organisatie, en zo ons maandelijks voorziet van financiële middelen om onze Vlaamse fauna mee te helpen overleven.
(vermeld als maandelijkse mededeling:
Maandelijkse gift, als ook uw naam en adres)
BE21 0018 0341 4603
Testament Legaat

Weet u nog hoe u kon genieten van de wilde vogels en dieren in uw tuin of tijdens uw wandelingen in het bos of het park ?
Zou u wensen dat er voor onze Vlaamse Fauna verder gezorgd wordt... dat onze kinderen en nakomelingen ook hiervan verder kunnen genieten...

Zelfs als u er niet meer bent, kan uw laatste wens om de wilde vogels en dieren te helpen overleven, door het Wildlife intervention team Vlaams-Brabant vzw in uw testament op te nemen, en geeft u onze Vlaamse fauna een kans op overleven en nieuwe hoop op een betere toekomst, onze fauna heeft het hard te verduren en alle hulp is welkom.

Neem hiervoor contact op met uw notaris, hij helpt u vast en zeker verder om uw laatste wens te vervullen.